Urmează:
Home Grupul Media pentru știri de securitate Securitate națională România în teatrele de operații NATO Instituții de învățământ militar Publicații militare Contact Hartă site

Actualizat la:
TEL VERDE

Harta rutiera

Nivel de alerta terorista
ROMÂNIA ÎN TEATRELE DE OPERAȚII

Efective participante la misiuni internaționale

Dinamica participării la misiuni în teatrele de operații în perioada 2000-2007


Misiuni externe ale S.P.P. sub egida Organizației Națiunilor Unite 

Din 2004, O.N.U. (Departamentul Siguranță și Securitate) a semnat un memorandum cu Serviciul de Protecție și Pază pentru asigurarea protecției demnitarilor O.N.U. care își desfășoară activitatea în teatrele de operații din Sudan și Afganistan. 

Prima misiune a SPP a început în Sudan, în anul 2004, când au fost trimiși în teatrul de operații 11 militari. Aceștia aveau sarcina de a asigura protecția demnitarilor O.N.U. aflați în misiune diplomatică în Sudan. 

Până în prezent, S.P.P. a dislocat 6 grupuri de protecție a demnitarilor O.N.U., 59 de militari români executând până acum misiuni în Sudan și Afganistan.

Trei dintre misiuni sunt în desfășurare, 36 de militari S.P.P. fiind acum la datorie în țările mai sus menționate. 

Misiunile executate de către militarii S.P.P. în parteneriat cu O.N.U. (2004-2008) sunt:

Echipele S.P.P. trimise în misiune și-au îndeplinit de fiecare dată sarcinile cu succes, astfel demnitarii aflați sub protecția lor au putut să-și desfășoare activitatea în condiții optime, chiar dacă se aflau în zone de conflict. 

Oficialii O.N.U. au mulțumit conducerii S.P.P. la încheierea fiecărei misiuni pentru responsabilitatea și profesionalismul militarilor trimiși să le asigure protecția. 

În prezent, un alt grup de 12 militari SPP execută misiuni de protecție și pază, asigurând viața și integritatea fizică a înalților funcționari ONU în tumultoasa zonă de conflict - Darfur.


MIRA participă la misiuni în afara teritoriului statului român, cu efective și tehnica din dotare, la activități de instruire, la constituirea forțelor internaționale destinate îndeplinirii unor misiuni în cadrul acțiunilor de prevenire a conflictelor și gestionării situațiilor de criză, de întărire-consiliere, asistență, formare, control- a forțelor de ordine locale sau de substituție a acestora în toate domeniile de activitate.

În baza solicitării ONU, adresată României și aprobată de Parlament, a Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și ONU privind contribuția cu resurse la unitatea specială de Poliție a Națiunilor Unite din Kosovo, Jandarmeria Română desfășoară începând cu data de 22 februarie 2002 misiuni de menținere a păcii în provincia Kosovo. Efectivele, de nivelul unui detașament -115 jandarmi- sunt dislocate în localitatea Pec (Peja) situată în S-V provinciei Kosovo. De la dislocarea în teatrul de operațiuni, jandarmii români s-au subordonat operativ comisarului de poliție ONU și a acoperit nemijlocit cu comandanții unităților de poliție din regiunea provinciei. Durata de activitate a unui contingent în teatrul de operațiuni este de un an, în prezent executând misiuni cel de-al șaselea detașament. În Kosovo, jandarmii români execută numeroase misiuni prin care asigură, mențin și restabilesc ordinea și liniștea publică independent sau în cooperare cu poliția locală, asigură protecția unor persoane importante și a unor delegații oficiale, execută misiuni pentru eliberarea unor ostatici, misiuni de capturare și arestare a unor persoane învinuite de crime de război, execută activități de escortă, pază a unor convoaie, persoane, efectuează percheziții și descinderi la domicilii, etc. Din 2002 și până în prezent jandarmii români au executat peste 4000 de misiuni.

În teatrale de operații ale diferitelor misiuni de menținere a păcii sunt prezenți 115 ofițeri ai Poliția Română. Aceștia sunt dislocați în 9 misiuni de menținere a păcii de pe patru continente, respectiv America Centrală, Asia, Africa și Europa. Trebuie menționat că aceste misiuni se desfășoară atât sub egida ONU cum ar fi UNMIK–Kosovo, MINUSTAH-Haiti, UNMIT-Timorul de Est, MONUC- R.D: Congo și Afganistan, sub egida Uniunii Europene, cum sunt EUPM – Bosnia-Herțegovina , EUPT –Kosovo, EUPOL – RD Congo cât și sub auspiciile OSCE, cum este misiunea din Macedonia.

MISIUNEA ONU DIN KOSOVO- UNMIK
România a fost printre primele țări care a răspuns la apelul ONU de a trimite ofițeri de poliție în Kosovo. Astfel, la 10 august 1999, primul contingent de polițiști români a ajuns in Kosovo. Dacă la început acesta număra 24 de oameni, în timp, numărul polițiștilor români a crescut, ajungând în prezent la 67. Creșterea efectivului de polițiști a fost solicitată de ONU, ca o dovadă de apreciere la adresa activității profesionale depuse de polițiștii români de-a lungul timpului și a comportamentului lor exemplar. Activitatea polițiștilor români se bucură de înaltă apreciere din partea conducerii misiunii, dar și din partea colegilor polițiști din alte țări.

MISIUNEA ONU DIN HAITI - MINUSTAH
Participarea Poliției Române la misiunea ONU din Haiti - MINUSTAH, a debutat la data de 27 septembrie 2004 cu un contingent de 4 ofițeri români în Haiti. În cei aproape trei ani de prezență românească în misiunea MINUSTAH, numărul polițiștilor români a crescut, astfel încât în prezent sunt 24 de polițiști dislocați în această misiune, contingentul românesc fiind unul dintre cele mai mari din acest teatru de operațiuni. Deși situația privind stabilitatea în Haiti s-a îmbunătățit considerabil în ultima perioadă, principalele probleme rămân răpirile , traficul de droguri și omuciderile care se produc în special între bandele rivale pentru controlul zonelor de influență, dar și între opozanții diferitelor grupări politice. În acest climat de profundă nesiguranță, polițiștii români au sarcina de a acorda sprijin și consiliere poliției locale în domeniul restabilirii ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea criminalității și formarea unei conștiințe profesionale în cadrul poliției locale bazată pe respectul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

MISIUNEA ONU DIN TIMORUL DE EST - UNMIT
Începând cu luna decembrie 2006, România participă și la recent înființata Misiune de Menținerea Păcii din Timorul de Est UNMIT cu un efectiv de 10 polițiști. Polițiștii români, în prezent sunt implicați în investigarea polițiștilor locali implicați în evenimentele petrecute în perioada mai-iunie 2006 și soldate cu morți si răniți, în evaluarea acestora în vederea reintegrării lor în poliția națională(PNTL), în controlul traficului rutier, în asigurarea ordinii și liniștii publice. Situația operativă în zona de misiune este tensionată, îmbrăcând forme variate de manifestare cum ar fi incidentele cu violență, distrugeri și incendieri.

MISIUNEA ONU DIN R.D. CONGO- MONUC
Misiunea Națiunilor Unite în Republica Democratică Congo (MONUC) se desfășoară ulterior încheierii acordului de pace de la Lusaka și are ca scop supravegherea respectării încetării focului, demilitarizarea unor zone și orașe, și componenta CIVPOL. Aceasta are rolul de pregătire și consiliere tehnică a poliției locale. Din 13 iulie 2002 Poliția Română participă la această misiune, stabilindu-se ca orașul Kisangani să fie gazda unui proiect pilot pe această temă.

MISIUNEA DE POLIȚIE A UNIUNII EUROPENE ÎN BOSNIA HERȚEGOVINA
Misiunea de Politie a Uniunii Europene in BiH - EUPM a avut un mandat inițial de 3 ani, care a fost ulterior extins până la finele anului 2007. In acest moment, Poliția Română este reprezentată de un număr de 7 ofițeri, dislocați atât la Cartierul General al Misiunii din Sarajevo, cât și în 2 din cele 4 regiuni in care structura EUPM este reprezentată. Având în vedere faptul că mandatul EUPM este de a sprijini autoritățile bosniace în constituirea unei forțe de poliție care să corespundă celor mai înalte standarde europene și internaționale, au fost selecționați să participe la această misiune polițiști români cu experiență în domeniul managementului.

MISIUNEA DE POLIȚIE A UNIUNII EUROPENE ÎN RD CONGO - EUPOL
De la data de 29 iunie 2006 România participă cu un reprezentant, și la misiunea Uniunii Europene în R.D. Congo (EUPOL Kinshasa), al cărei mandat a durat pana la 30 iunie 2007. Reprezentanții Guvernului Republicii Democrate Congo, au solicitat in mod oficial Uniunii Europene ca misiunea EUPOL Kinshasa sa fie prelungită cu câțiva ani, pentru a sprijini efortul general de reformă și modernizare a poliției, în scopul apărării noii ordini de drept și al asigurării siguranței publice. La sfârșitul lunii ianuarie, a.c., aceeași solicitare oficiala a fost adresată noului Secretar General O.NU., cu ocazia vizitei la Kinshasa și, ca urmare, misiunea MONUC a fost prelungită cu încă trei ani. Activitatea ulterioară a misiunii va avea ca obiectiv principal și procesul reconstruirii și pregătirii poliției naționale, activitate ce va fi îndeplinită de un colectiv de specialiști membrii ai contingentelor de poliție prezente în această misiune.

MISIUNEA DE POLIȚIE A UNIUNII EUROPENE ÎN KOSOVO – EUPT
După modelul bosniac , unde la încetarea misiunii ONU – UNMIBH, procesul reconstrucției structurilor polițienești a fost preluat de Misiunea Uniunii Europene, și în Kosovo se încearcă această tranziție, ca o componentă a Politicii Europene de Securitate și Apărare PESA. Astfel, în Provincia Kosovo a fost instituită Misiunea Uniunii Europene de Planificare EUPT. Această misiune, de mică anvergură deocamdată, are drept obiectiv principal evaluarea necesităților logistice și de personal specializat pentru continuarea procesului de reconstrucție și consolidare a instituțiilor fondamentale ale statului, printre care și Poliția.

MISIUNEA OSCE DIN MACEDONIA
Misiunea OSCE la Skopje-Macedonia este cea mai veche misiune OSCE. Ea a fost înființată în 1992 pentru a preveni extinderea conflictului din fosta Iugoslavie având ca țel inițial monitorizarea graniței dintre Serbia-Muntenegru și Fosta Republică Iugoslava a Macedoniei. Decizia a fost luată în contextul general al eforturilor Comunității Europene de a extinde Misiunea de Monitorizare a Comunității Europene(ECMM) în țările învecinate Serbiei Muntenegru, pentru a împiedica expansiunea tensiunilor in aceste state. Membrii misiunii contribuie la menținerea stabilității și securității în țară și în restaurarea încrederii între etniile macedoneană și albaneză, pe de o parte, precum și între poliție și populație pe de altă parte. Ei trebuie sa raporteze periodic despre situația securității în zona de frontieră inclusiv despre traficul ilegal de arme, persoane și droguri, probleme umanitare, situația refugiaților și a persoanelor strămutate intern în zonele sensibile, posibilele cazuri de recurență a ostilităților. Poliția Română este reprezentată în această misiune doi ofițeri. În calitate de Consultanți în probleme de poliție comunitară, cei 2 ofițeri români participă la efortul Departamentului de Dezvoltare a Poliției, de a asista guvernul în implementarea pe scară națională a conceptului de poliție comunitară și a reformei instituționale a poliției locale, în conformitate cu Acordul de la Ohrid.

POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ
Poliția de Frontieră Română desfășoară în teatrele de operațiuni următoarele misiuni: misiunea ONU - UNMIK din KOSOVO – în baza solicitării Diviziei de Poliție Civilă a Departamentului O.N.U., unde există în prezent 2 ofițeri care desfășoară misiuni în unitățile UNMIK și CIVPOL în anumite regiuni din Kosovo, având competențe pe probleme de poliție și poliție de frontieră; misiunea EU BAM din RAFAH - în baza solicitării misiunii UE de Asistență la Frontiere, începând cu data de 24.11.2005, Poliția de Frontieră participă la misiunea internațională a UE în Punctul de Frontieră RAFAH, situat între Fâșia Gaza și Egipt, cu doi ofițeri. 

Principalele activități desfășurate sunt: 

Copyright © 2008 Serviciul de Protecție și Pază. Toate drepturile rezervate.